top of page

TANDSO`

Kul`atama omma` kutst lähkonaabri`, kinkaga setokõisil omma` parhillatsõl aol vai omma` olnu innidsel aol küle` kuuh, tähendäs ütine vallapiir vai kihelkunnapiir vai riigipiir. Tandsopaari` vai tandsopundi` saava` eis sorti, määndsit tandsa` tahtva tandsi ja määndsit rõivit kanda. 

RÄPINA tandso`:   1. Savikoja veneläne;
                                2. Kaera-Jaan; 
                                3.  Kolmõpaari tands
                                4.  Reilender;
                                5.  Padespan
Vähämbä` latsõ` tandsva: Savikoja veneläne; Kaera-Jaan; Kolmõpaari tands.


VASTSELIINA tandso`: 1. Reilender; 
                                         2. Krakovjakk;  
                                         3. Papiljoni polka;

                                         4. Tsirgukõne, linnukõne;

                                         5. Perekonnavalss
Vähämbä` latsõ` tandsva: Krakovjakk; Papiljoni polka; Tsirgukõne, linnukõne

 

SETO tandso`: 1. Karobuška/ Karoobuška (Petsere-tagost muudu);
                           2. Karobuška/ Karoobuška (Verska muudu) üteh latsiga;
                           3. Sepp; üteh latsiga; 
                           4. Serjoža/ Serjooža; üteh latsiga 
                           5. Akuliina polka; 
                           6. Sanna-Mari valss; 
                           7. Tuustep;
                           8. Kargus (naase`); 
                           9. Kasatski (mehe`);
                          10. Subota/ Subbota
Vähämbä` latsõ` tandsva: Karoobuška, Serjoža, Sepp 


                         

8. Kargus naase`

9. Kasatski mehe`

10. Taahha tulõ Subbota

Kõõ perämäst tandso tands kogo tandsji` summ ja
video tuu opmisõst saadõtas tandsopidolõ kirjä pandnuilõ

Small Title

bottom of page