TEREH, TEREH, TANDSOLIDSÕ`, KAGOH KANGÕ` KUL`ATAJA`!

II Seto Tandsopidol saa tandsi eis aol Setomaal,  Räpina ja Vastseliina kihelkundõh tandsit perimüstandsa` seto, Räpina ja Vastseliina rõivih.  
Tandsma oodõtas õgah iäh ja õgast soost tandsjit.
Õt tandsopidol tandsi,  pallõtas hindäst tiidä anda kooni urbõkuu 31.pääväni vai niikavani ku tandsomorole mahas.
Räpina ja Vastseliina tandsjil om tandsi 5 tandsu (latsil 3), setokõisil 10 tandsu
(väikokõisil latsil 3). Kirjä tulõ panda üteh tandsopaarilidsõga vai üteh tandsopundiga. Väikokõsõ latsõ tandsopaarilidsõst või olla imä vai esä vai vanaimä vai kiaki tõõnõ suur ineminõ. 


II Seto Tantsupidu on pärimustantsu pidu, kus tantsitakse Setomaal, Räpina ja Vastseliina kihelkondades eri aegadel tantsitud pärimustantse seto, Räpina ja Vastseliina riietes. Tantsima oodatakse igas eas ja igast soost tantsijaid. Osalemiseks tuleb registreeruda täites kodulehel oleva ankeedi hiljemalt 31.märtsiks 2020 või kuni tantsumuru täitumiseni. Registreerumiseks on vajalik vähemalt tantsupartneri olemasolu, aga registreeruda võib ka tantsurühmana.
Nii Räpina kui Vastseliina tantsijatel on tantsida 5 tantsu, seto tantsijatel 10. Väikesed lapsed tantsivad 3 tantsu. Teretulnud on ka lapse - lapsevanema või vanema õe-venna paarid.