top of page

Kõkki tandsa` tandstas pillimiihi` ja -naisi` perrä.
Räpina tandsa` mängvä Räpina pillimängjä`,
Vastseliina tandsa` Vastaseliina pillimängjä` ja
seto tandsa` seto pillimängjä`.
Tunn aigu inne tandsopito saa tandsomoro lähkoh pilli mängi, tandsi ni leelota - puhmapillimiihil pallõtas pilli mängi suuvmisõst ja leeloparkõl leelota tahtmisõst tiidä anda Leima Evelinile evelin.leima@gmail.com 

bottom of page