Kae perrä, kuvvamuudu tulla kaema II Seto Tandsopito KAGOH KUL`ATASÕ`