Registriirminõ II Seto Tandsopidolõ om mito vuuri ümbre saanu ja mito vuuri vahtsõst vallalõ tett. Suur aitjuma õgale ütele, kinka soovist om olnu tandsi seto vai Räpina vai Vahtsõliina tandsa`! 

Kõik aig andas korgõbalt puult tiidä, ku pall`o tandsjit ja pillimängjit om tandsopidolõ lupat. Nu numbre` muutusõ ja parhilla või üldä, õt seto tandsjit mahas mano. Ku tahat tandsma tulla, anna tiida kargus@swingtants.ee 

Pruumi` Verskah omma 25. ja 26.06.2021.
Pruumõh tulõ olla õgaütel, kia pidol tandsi, laulta vai pilli mängi tahtva`. 

Riide, 25.06 Verska Gümnaasiumi staadioni pääl: 
17.00 - 18.00 Seto I tandsojago; 18.00 - 19.00 Seto II tandsojago;
19.00 - 19.30 Räpina tandso`; 19.30 - 20.00 Vahtsõliina tandso`;
20.00 - 21.00 Lõputands kogo tandsji` summalõ (Seto + Räpina + Vahtsõliina)


Puulpühä, 26.06 Verska Talomuuseumih: 
8.30 - 12.30 Pido kokkosäädminõ, pääpruum 
 

Kae perrä, kuvvamuudu tulla kaema II Seto Tandsopito KAGOH KUL`ATASÕ`