top of page

Registriirminõ II Seto Tandsopidolõ om mito vuuri ümbre saanu ja mito vuuri vahtsõst vallalõ tett. Suur aitjuma õgale ütele, kinka soovist om olnu tandsi seto vai Räpina vai Vahtsõliina tandsa`! 

Kõik aig andas korgõbalt puult tiidä, ku pall`o tandsjit ja pillimängjit om tandsopidolõ lupat. Nu numbre` muutusõ ja parhilla või üldä, õt seto tandsjit mahas mano. Ku tahat tandsma tulla, anna tiida kargus@swingtants.ee 

Pruumi` Verskah omma 25. ja 26.06.2021.
Pruumõh tulõ olla õgaütel, kia pidol tandsi, laulta vai pilli mängi tahtva`. 

Riide, 25.06 Verska Gümnaasiumi staadioni pääl: 
17.00 - 18.00 Seto I tandsojago; 18.00 - 19.00 Seto II tandsojago;
19.00 - 19.30 Räpina tandso`; 19.30 - 20.00 Vahtsõliina tandso`;
20.00 - 21.00 Lõputands kogo tandsji` summalõ (Seto + Räpina + Vahtsõliina)


Puulpühä, 26.06 Verska Talomuuseumih: 
8.30 - 12.30 Pido kokkosäädminõ, pääpruum 
 

Kae perrä, kuvvamuudu tulla kaema II Seto Tandsopito KAGOH KUL`ATASÕ`

bottom of page