Registriirminõ II Seto Tandsopidolõ sai ümbre 31.03.2020. Suur aitjuma õgale ütele, kinka soovist om olnu tandsi seto vai Räpina vai Vastseliina vai vinne tandsa`! 
Mia tandsopidost saa parhilladsõh olokõrrah, olõ-õi täämbä viil tiidä. A kõrraga, ku tuu ar otsustadas, saa sjood lehte pite tiidä. Väikokõnõ kaeminõ numbrõlõ`:
VINNE tandsa` tahtva` pidoh tandsi 30 nuurt Petserest ja Pihkvast.
RÄPINA tandsa` tahtva pidoh tandsi 122 inemist, näist 29 miist ja 93 naist.
VASTSELIINA tandsa` tahtva pidoh tandsi 65 inemist, näist 18 miist ja 47 naist.
SETO tandsa` tahtva` pidoh tandsi 280 inemist, inäbüs eissagamadsist tandsoparkõst ja leelokuurõst Setomaalt, Võromaalt, Põlvast, Tartost, Pärnumaalt, Kohtla-Järvelt, Talinast, Harjumaalt. 

Kae perrä, kuvvamuudu tulla kaema II Seto Tandsopito KAGOH KUL`ATASÕ`